За мен

Здравейте!

Казвам се Николета Цанкова – гемолог, минералог.

Като резултат от своето професионално обучение (бакалавърска степен „Гемология“ – НБУ, магистърска степен „Приложна минералогия“ и Доктор по минералогия и кристалография – МГУ „Св. Ив. Рилски“, оценител на диаманти и цветни скъпоценни минерали – Международен гемоложки институт в Антверпен, Белгия) и след повече от 10 години преподавателска дейност в МГУ „Св. Ив. Рилски“ като главен асистент, аз открих радостта да обучавам, окуражавам и мотивирам. Преподавам на бакалавърско и магистърско ниво, водя курсове за следдипломна квалификация по диагностика и оценка на диаманти и цветни скъпоценни минерали.

Моите научни публикации (повече от 30 статии и теми) и участия в проекти (повече от 10 проекта) са в областта на гемологията, минералогията, кристалографията и археоминералогията. Интересувам се от идентификация и оценка на ювелирна суровина и фасетирани скъпоценни минерали, синтетични аналози, имитации, третиране, находища. В областта на археоминералогията имам опит в изследване на древни шлаки, мъниста от минерали и стъкло, оръдия на труда.

Членувам в Българското геоложко дружество и Съюза на учените в България.

Работни езици – български, английски, руски.

Дисертационен труд

ТЕЗИ, ПУБЛИКАЦИИ И ПРОЕКТИ

Курсове за обучение

Преподавателска дейност

Главен асистент в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, 2008 – досега

Дисциплини Бакалавърска степен:
̶ Минералогия и петрография (част минералогия) – лекции и упражнения;
̶ Геология, минералогия и петрография (част минералогия и петрография) – лекции и упражнения;
̶ Основи на гемологията – упражнения.

Дисциплини Магистърска степен:
̶ Диагностика на ювелирни минерали – лекции и упражнения;
̶ Гемология – упражнения.

Курсове за следдипломна квалификация:
̶ Идентификация и качествена оценка на необработени и обработени диаманти – лекции и упражнения;
̶ Идентификация и качествена оценка на необработени и обработени цветни скъпоценни минерали – лекции и упражнения.

Научна дейност

Области на професионални и научни интереси: минералогия, кристалография, гемология, археоминералогия, екология.