Минераложко разпределение и прогнози за гранатови находища в Сакар планина, Югоизточна България

Автор: Nikoleta, Публикувана на

Витов О., Н. Цанкова. 2007. Минераложко разпределение и прогнози за гранатови находища в Сакар планина, Югоизточна България. – Годишен отчет №12 на Централната лаборатория по минералогия и кристалография, 2007, Редактор: Д-р Никола Зидаров (на английски език).

Пълният текст може да прочетете ТУК