Нов 3D софтуер за идентификация на перли

Автор: gemologia.eu, Публикувана на

Перлите, за разлика от неорганичните минерали като диамант, рубин, смарагд и др. са непрозрачни и техните вътрешни характеристики не могат да бъдат наблюдавани с гемоложки микроскоп. За идентификацията им (природни, култивирани по ядрен или безядрен метод) традиционно се използват рентгенови фотографии. В последните няколко години в лабораториите на GIA за изследване на вътрешната структура на перлите се прилагат в реално време рентгенова микрорадиография и рентгенова микротомография, а за разграничаване на сладководните от соленоводните перли – недеструктивни химични анализи с EDXRF. С изброената апаратура е възможно само двуизмерно наблюдение на структурата на перлите.

Наскоро GIA съобщи за придобиването на нов 3-D софтуер, който дава възможност виртуално да се изследват, манипулират, селектират и реконструират специфични области от перлата за анализ. Софтуерът има и потенциал да анализира други необичайни структури вътре в перлите.

Повече за този нов 3-D софтуер и видеоклипове с 3D изображения на включения в перли може да намерите тук

Източник: GIA