Анализ на мъниста от стр. 73А.- В: Сърнево. Вкопани структури от късния неолит, ранната и късната желязна епоха и римския период.

Автор: Nikoleta, Публикувана на

Beads

Цанкова Н. 2017. Анализ на мъниста от стр. 73А.- В: Сърнево. Вкопани структури от късния неолит, ранната и късната желязна епоха и римския период. Том 1, Къснонеолитното ямно поле, НАИМ-БАН, К. Бъчваров, М. Тонкова и Г. Кацаров (ред.), 565-570 (резюме на английски език).

Цялата публикация може да намерите ТУК