Анализ на мъниста от стр. 73А.- В: Сърнево. Вкопани структури от късния неолит, ранната и късната желязна епоха и римския период.

Автор: Nikoleta, Публикувана на

Цанкова Н. 2017. Анализ на мъниста от стр. 73А.- В: Сърнево. Вкопани структури от късния неолит, ранната и късната желязна епоха и римския период. Том 1, Къснонеолитното ямно поле, НАИМ-БАН, К. Бъчваров, М. Тонкова и Г. Кацаров (ред.), 565-570 (резюме на английски език).

 

Изследвани са 4 дисковидни минерални мъниста с размер около 3 мм и дебелина под 1 мм. Те се характеризират с прецизност в изработката. Пробитите дупки в центъра на три от мънистата са с близка до идеалната кръгла форма и точно в средата на образците. Материалите, от които са изработени изследваните артефакти, свидетелстват за познаване и целенасочена употреба на определените суровини – медна руда (малахит и азурит) и серпентинизиран ултрабазит. Съвършенството на изработката на изделията хвърля светлина върху високата степен на уменията на древните майстори и използваните техники за обработка: шлифоване, полиране, придаване на изпъкнала закръглена форма, пробиване на кръгла дупка и вероятно използване на държач.

Цялата публикация може да намерите ТУК