Гранати от района на Сакар, Югоизточна България. Взаимовръзка между химичен състав и физични свойства с оглед използването им в абразивната индустрия

Автор: Nikoleta, Публикувана на

Цанкова Н. 2006. Гранати от района на Сакар, Югоизточна България. Взаимовръзка между химичен състав и физични свойства с оглед използването им в абразивната индустрия. – Презентация, конференция на Европейската геоложка фондация за Югоизточна Европа, 3 октомври, 2006, София (на английски език).

Пълният текст може да намерите ТУК