Стъклени мъниста от некропола „Дрен-Делян“ (археоложко и химично изследване)

Автор: Nikoleta, Публикувана на

Beads

Михайлов Ф., Н. Цанкова. 2017. Стъклени мъниста от некропола „Дрен-Делян“ (археоложко и химично изследване). – В: Древна Тракия: мит и реалност, Резюмета, 13-ти Международен конгрес по тракология, 3-7 септември 2017 г., Казанлък, България, стр. 264 (на английски език).