Илменорутил от микроклин-олигоклазовите пегматити от района на с. Пастра в Рила.

Автор: Nikoleta, Публикувана на

Цанкова, Н. Илменорутил от микроклин-олигоклазовите пегматити от района на с. Пастра в Рила. – В: Минерогенезис-2004. Резюмета. Софийски университет, 22-23 януари, 2004, 62-63.

Резюмето може да намерите ТУК