Минераложко и петрографско изследване на малахит-съдържащи образци.- В: Сърнево. Вкопани структури от късния неолит, ранната и късната желязна епоха и римския период

Автор: Nikoleta, Публикувана на

Malachite

Цанкова Н., М. Василева. 2017. Минераложко и петрографско изследване на малахит-съдържащи образци.- В: Сърнево. Вкопани структури от късния неолит, ранната и късната желязна епоха и римския период. Том 1, Къснонеолитното ямно поле, НАИМ-БАН, К. Бъчваров, М. Тонкова и Г. Кацаров (ред.), 561-565 (резюме на английски език).

 

Цялата статия може да прочетете ТУК