Подпомагане на геоложкото и геофизично обучение чрез Комплексен научно-образователен център за геолого-геофизични изследвания към Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”

Автор: Nikoleta, Публикувана на

microscope

Страшимиров, С., С. Приставова, Р. Радичев, С. Димовски, Н. Цанкова. 2011. Подпомагане на геоложкото и геофизично обучение чрез Комплексен научно-образователен център за геолого-геофизични изследвания към Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, София, България – Европейски геолози, 5, 26 (на английски език).

Slide 1

ПЪЛНИЯ ТЕКСТ МОЖЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТУК