Добре дошли!

Това е сайт, в който се дискутират въпроси, свързани с практическите аспекти от науката за скъпоценни минерали – Гемология. Информацията обхваща: сведения за гемоложките суровини; идентификационни особености на природните и синтетични скъпоценни минерали; методи и апаратура за идентификация и окачествяване, базирано на международно възприети стандарти; технологии за синтез; видове композитни (съставни или присадени) материали; методи за третиране на минералите и диагностициране на облагородяването; същност и методика на изготвяне на сертификат; ценообразуване.

Информацията е предназначен както за студенти и курсисти, изучаващи диагностика и оценка на скъпоценните минерали, така и за оценители, ювелири, търговци, собственици на заложни къщи, любители на минералите и колекционери.

Създадена е обратна връзка за консултации, споделяне на информация и въпроси.

Сайтът е възможност за обединяване на хора с интерес в областта на диагностиката и оценката на скъпоценните минерали, подпомагайки в информационно отношение тяхната любителска или професионална дейност.

.
garnet-abrasive

Гранати от района на Сакар, Югоизточна България. Взаимовръзка между химичен състав и физични свойства с оглед използването им в абразивната индустрия

Прочетете повече

Beads

Стъклени мъниста от некропола „Дрен-Делян“ (археоложко и химично изследване)

Прочетете повече

Malachite

Минераложко и петрографско изследване на малахит-съдържащи образци.- В: Сърнево. Вкопани структури от късния неолит, ранната и късната желязна епоха и римския период

Прочетете повече