Добре дошли!

Това е сайт, в който се дискутират въпроси, свързани с практическите аспекти от науката за скъпоценни минерали – Гемология. Информацията обхваща: сведения за гемоложките суровини; идентификационни особености на природните и синтетични скъпоценни минерали; методи и апаратура за идентификация и окачествяване, базирано на международно възприети стандарти; технологии за синтез; видове композитни (съставни или присадени) материали; методи за третиране на минералите и диагностициране на облагородяването; същност и методика на изготвяне на сертификат; ценообразуване.

Информацията е предназначен както за студенти и курсисти, изучаващи диагностика и оценка на скъпоценните минерали, така и за оценители, ювелири, търговци, собственици на заложни къщи, любители на минералите и колекционери.

Създадена е обратна връзка за консултации, споделяне на информация и въпроси.

Сайтът е възможност за обединяване на хора с интерес в областта на диагностиката и оценката на скъпоценните минерали, подпомагайки в информационно отношение тяхната любителска или професионална дейност.

.
usefull-links-2

Полезни връзки

Прочетете повече

microscope

Подпомагане на геоложкото и геофизично обучение чрез Комплексен научно-образователен център за геолого-геофизични изследвания към Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”

Прочетете повече

copper-in-slag

Древни металургични шлаки от Росенския руден район – потенциална суровина за добив на мед и лантаниди.

Прочетете повече