Диамант

Диамант, включен в природен диамант

Diamond in diamond_2

 

 

 

Диамант, включен в природен диамант

DSC_0086_2

 

 

 

Несъвършенства по ръба на рундиста в диамант, поради съвършената му цепителност по октаедрична стена

Diamond_cleavage

 

 

 

Перестовидни несъвършенства в природен диамант (feathers)

Diamond2_2

 

 

 

Твърди включения в природен диамант (carbons)

Diamond3_2

 

 

 

Включения в природен диамант

Diamond4_2