SiO2-фази

Научно-изследователски проект № ГПФ–170/07.06.2013 на тема: „Минераложка характеристика на SiO2-фази сред олигоценски материали, разкриващи се в района на с. Нановица, Източни Родопи“ с работен колектив: гл. ас. д-р Н. Цанкова – ръководител на проекта, доц. д-р Р. Паздеров, ас. Любомир Янакиев Михайлов, Виктория Валериева Попова – 3 курс ГПМЕР, Ф№ 111122, ГПФ, Гергана Борисова Методиева – 3 курс ГПМЕР, Ф№ 111129, ГПФ, Марина Георгиева Матова – 3 курс ПГ, ГПФ.

Събрани и систематизирани са над над 100 броя образци и проби от SiO2-фази и вместващите ги скали от района на с. Нановица, Източни Родопи. Извършена е петрографска характеристика на вместващите скали. На подбрани образци са проведени химични, рентгеноструктурни и микроскопски изследвания. Измерени са физически характеристики на SiO2-фази: спектър на поглъщане на светлината, показатели на лъчепречупване. Обработени са представителни образци за получаване на ювелирни и художествено-декоративни изделия, като са окомплектовани в еталонни учебни набори и експозиционни сбирки от ювелирно декоративните материали – в необработен и обработен вид за дисциплините „Техника и технология на обработка на ювелирно-декоративни минерали” и „Диагностика на ювелирни минерали” към магистратурата по „Приложна минералогия”.

 

Карнеол с ивичесто оцветяване

Chalcedony4_2

 

 

 

SiO2-фази и вместващите ги скали

Chalcedony5

 

 

 

SiO2-фази и вместващите ги скали

Chalcedony6

 

 

 

SiO2-фази и вместващите ги скали

Chalcedony7

 

 

 

SiO2-фази и вместващите ги скали

Chalcedony9

 

 

 

SiO2-фази и вместващите ги скали

Chalcedony10