Шлаки

Проект ДФНИ К02/06 12.12.2014 на тема „Ранен рудодобив и металургия в източната част на Средногорската металогенна зона (V хил. пр. Хр. – І хил. сл. Хр.). Археологически, геологически и геофизически изследвания на следи от древен рудодобив и металургия в Бургаския и Ямболския рудни райони“ с ръководител проф. дин Васил Николов.

Бенефициенти: Национален археологически институт с музей – БАН и Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“.

Проектът е текущ с отчетен първи етап от изпълнението му.

 

 

chrysocolla_slag3_2

Хризокола върху шлака от древен добив на мед, размер на видното поле 8 мм

chrysocolla_slag7_2

Хризокола върху шлака от древен добив на мед, размер на видното поле 13 мм

chrysocolla_slag6

Хризокола върху шлака от древен добив на мед, размер на видното поле 2 мм

Copper in slag

Медни капки в шлака от древно металургично производство

slag

Медни капки в шлака от древно металургично производство