Второ допълнено и преработено издание на книгата „Secrets of the Gem Trade, The Connoisseur’s Guide to Precious Gemstones“ от Richard W. Wise

Автор: Nikoleta, Публикувана на

Дългоочакваното второ издание на книгата „Secrets of the Gem Trade, The Connoisseur’s Guide to Precious Gemstones“ от Richard W. Wise ще се появи на пазара това лято. Ръководството е напълно преработено и разширено. То включва  пет нови уводни есета, дванадесет нови глави и повече от 50 допълнителни фотографии. Добавените нови глави в книгата се отнасят за: безцветни диаманти, диаманти тип IIa, демантоид, природни перли – две глави, перидот, жадеит, виолетови диаманти, червен шпинел, кобалтово син шпинел, лунен камък, слънчев камък.

Повече за съдържанието на книгата може да научите тук.