Практика по минералогия и петрография

Автор: Nikoleta, Публикувана на

koritza3b

 

 

Банушев, Б., Ст. Приставова, Р. Костов, Р. Паздерав, Н. Цанкова, Ем. Раева, Св. Малинова. 2012. Ръководство за учебни практики по минералогия и петрография – Изд. къща „Св. Ив. Рилски”, С., 144с.

Koritza1

Koritza2

Koritza3.jpeg