Преподавателска дейност

Главен асистент в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, 2008 – досега

Дисциплини Бакалавърска степен:
̶ Минералогия и петрография (част минералогия) – лекции и упражнения;
̶ Геология, минералогия и петрография (част минералогия и петрография) – лекции и упражнения;
̶ Основи на гемологията – упражнения.

Дисциплини Магистърска степен:
̶ Диагностика на ювелирни минерали – лекции и упражнения;
̶ Гемология – упражнения.

Курсове за следдипломна квалификация:
̶ Идентификация и качествена оценка на необработени и обработени диаманти – лекции и упражнения;
̶ Идентификация и качествена оценка на необработени и обработени цветни скъпоценни минерали – лекции и упражнения.

usefull-links-2

Полезни връзки

Прочетете повече

Koritza2_2]

Таблици - разпознаване на минерали

Прочетете повече

koritza3b

Практика по минералогия и петрография

Прочетете повече