Научна дейност

Области на професионални и научни интереси: минералогия, кристалография, гемология, археоминералогия, екология.

Boyadzhik3

Минераложко изследване на археологически медни шлаки, намерени край с. Бояджик, Ямболско, Югоизточна България

Прочетете повече

Macro Krushevetz

Минераложко изследване на археологически шлаки, намерени в района на с. Крушевец, Югоизточна България

Прочетете повече

S

Петроложко изследване на метасоматично променени гранитоидни скали от находище " Канарата", Сакар, Югоизточна България

Прочетете повече

Fig_2

Химична характеристика на стъклени мъниста от некропола Дрен-Делян (6 - 4 в. пр. Хр.), Югозападна България

Прочетете повече

Vitov, Tzankova1

Минераложко разпределение и прогнози за гранатови находища в Сакар планина, Югоизточна България

Прочетете повече

garnet-abrasive

Гранати от района на Сакар, Югоизточна България. Взаимовръзка между химичен състав и физични свойства с оглед използването им в абразивната индустрия

Прочетете повече

Beads

Стъклени мъниста от некропола „Дрен-Делян“ (археоложко и химично изследване)

Прочетете повече

Malachite

Минераложко и петрографско изследване на малахит-съдържащи образци.- В: Сърнево. Вкопани структури от късния неолит, ранната и късната желязна епоха и римския период

Прочетете повече

Beads

Анализ на мъниста от стр. 73А.- В: Сърнево. Вкопани структури от късния неолит, ранната и късната желязна епоха и римския период.

Прочетете повече

microscope

Подпомагане на геоложкото и геофизично обучение чрез Комплексен научно-образователен център за геолого-геофизични изследвания към Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”

Прочетете повече