London-De Beers за търсенето на необработени диаманти през април 2016

Автор: Nikoleta, Публикувана на

По данни на London-De Beers продажбите на диамантена суровина продължават да се увеличават през месеците март и април, подпомагани от стабилната цена на полираните диаманти и търсенето на едро.

Източник: National jeweler