Chemical characterization of garnets and P-T conditions of metamorphism of the Triassic rocks occurring to the south of Oreschnik, South-East Bulgaria

Автор: Nikoleta, Публикувана на

Tzankova, N. 2005. Chemical characterization of garnets and P-T conditions of metamorphism of the Triassic rocks occurring to the south of Oreschnik, South-East Bulgaria. – Ann. Univ. Min. Geol., 48, 1, Geol., 155-160.

 

РЕЗЮМЕ.  Настоящата работа има за цел да предостави данни за химичния състав на граната и минералите от неговата асоциация в кварц-слюдени шисти, разкриващи се на юг от село Орешник, Сакар планина и за Р–Т условията на метаморфизма. Химичният състав на следните минерали беше изследван с помощта на електронно-микросондови анализи: гранат, биотит, ставролит, мусковит, хлорит, плагиоклаз. Регионалният метаморфизъм е от ниска степен на амфиболитовия фациес. Изчислените Р-Т условия за ставролит-гранат-мусковит-биотит-хлорит-плагиоклаз – съдържащите шисти са Т = 6160С, σ (T) = 21 и P = 7,8 kbar, σ (P) = 1.3.

Цялата статия може да намерите  ТУК