Химико-минераложка характеристика на древни шлаки от Росенското рудно поле. Част 2 – находища “Коручешме” и “Росен”, металургичен център “Атия”

Автор: Nikoleta, Публикувана на

Цанкова, Н., Д. Ставракева, П. Лещаков, К. Димитров. 2016. Химико-минераложка характеристика на древни шлаки от Росенското рудно поле. Част 2 – находища “Коручешме” и “Росен”, металургичен център “Атия”. – Год. МГУ, 59, 1 – геология, 61-66 (резюме на английски език).

Резюме. Изследвани са древни шлаки, открити в Росенското рудно поле. Те са събрани от повърхността на няколко древни металодобивни центрове, разположени в близост до древните рудници в Медни рид. Добивът на мед там е осъществяван през периода VI в. пр. Хр. – IV-V в. сл. Хр. Химичният състав на образците е определен по данни от ICP-OES. Те са с високо съдържание на Fe2O3 и SiO2. Минералният състав на шлаките е изучен оптично-микроскопски в отразена и преминаваща светлина, рентгенофазово и с рентгено-спектрални микроанализи. В изследваните шлаки се установяват основно желязосъдържащи фази като фаялит, магнетит, магхемит, вюстит, железен монтичелит (кирщайнит), наличие на медно-сулфидни агрегати (щейнови) и капки от самостоятелна мед. Изследваните материали са определени като отпаден продукт от термична обработка на медно-желязо-сулфидна руда за добив на мед в древността.

Цялата статия може да прочетете ТУК