Variability of rhombododecahedral garnet crystals from metamorphic rocks in the frame of the Sakar Pluton, SE Bulgaria

Автор: Nikoleta, Публикувана на

fig_1_2_2

Tzankova, N. 2007. Variability of rhombododecahedral garnet crystals from metamorphic rocks in the frame of the Sakar Pluton, SE Bulgaria. – Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, 60, 2, 155-158.

Резюме

В гранатите от метаморфните скали в рамката на Сакарския плутон се наблюдават отклонения от идеалната ромбододекаедрична форма. Тези отклоненията се изразяват в удължаване на кристалите по една от осите G4 или G3, около която са развити изтеглени в същата посока четириъгълни ромбовидни или шестоъгълни стени. Точковите групи на симетрия са интерпретирани от гледна точка на принципа “симетрия-диссиметрия” на Кюри. Като основен фактор, предизвикал анизотропните условия на кристален растеж се приема въздействието на насочено налягане, въздействало перпендикулярно на една от осите на симетрия на гранатовите кристали.

Цялата статия може да прочетете тук