Ръководство за учебни практики по минералогия и петрография

Автор: Nikoleta, Публикувана на

Банушев Б., Ст. Приставова, Р. Костов, Р. Паздерав, Н. Цанкова, Ем. Раева, Св. Малинова. 2012. Ръководство за учебни практики по минералогия и петрография. – Изд. къща „Св. Ив. Рилски”, С., 144с.

 

Част от минералого-петрографските маршрути, включени в Ръководството за учебни практики по минералогия и петрография са представени по-долу.

Средногорска зона. Минерали и скали от медни находища ТУК

Метаморфни скали и минерали от Сакар планина ТУК

Рило-Родопска зона ТУК

Минерали и скали от вулканогенно-седиментните комплекси в Източните Родопи ТУК