Ранен рудодобив и металургия в източната част на Средногорската металогенна зона. Металургични медодобивни шлаки от археологически обекти в Бургаски и Ямболски рудни райони (фазовохимична и структурна характеристика)

Автор: Nikoleta, Публикувана на

Цанкова Н., Д. Ставракева. 2020. Ранен рудодобив и металургия в източната част на Средногорската металогенна зона. Металургични медодобивни шлаки от археологически обекти в Бургаски и Ямболски рудни райони (фазовохимична и структурна характеристика). – Изд. къща „Св. Иван Рилски“, София, 88 стр.

 

Откриването на археологически шлаки на различни места в в Бургаския и Ямболския рудни райони показва, че в древността са съществували множество металургични центрове. Изследваните отпадъчни медодобивни шлаки носят ценна информация за материалната култура на населението, добивало мед в тези райони, за неговите умения и познания, свързани с рударството. Върху представителни образци от шлаки бяха проведени комплексни изследвания с цел определяне на техните фазовохимични и структурни характеристики. Резултатите от тези анализи са представени в настоящата книга.

 

Повече информация ТУК