Полезни връзки

Автор: Nikoleta, Публикувана на

usefull-links-2

 

Ставракева, Д., И. Михайлова. 2012. Основи на кристалохимията. – ХТМУ, София, 206 с. ТУК

 

Електронен учебник на доц. дгн Маргарита Токмакчиева, представен в три части: Кристалография,   Минералогия,   приложение Петрография.

 

Костов, Р. 2000. Основи на минералогията. – Pensoft, С.-М., 293 с. ТУК

 

Бетехтин, А. Г. Б. 2007. Курс минералогии : учебное пособие — М. : КДУ, 721 с. ТУК

 

Булах, А. Г. 1999. Общая минералогия. – С.-Петерб. ун-та, 356 с. ТУК

 

Електронни учебници по обща минералогия, кристалооптика, кристалография, кристалохимия, техническа минералогия, петрология, геология, хидрогеология и инженерна геология и др. ТУК

 

Курчатов, В. 2004. Геология за всеки. – Pensoft, С.-М., 199 с. ТУК

 

Сазонов А.М., Е.А. Звягина, Т.В. Полева. 2012. КУРС ЛЕКЦИЙ Дисциплина Петрография. – Министерство образования и науки РФ, 410 с. ТУК

 

Жеренков, А. Г. 2012. Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Геология». – «Тверской государственный университет» Кафедра физической географии и экологии, 40 с. ТУК

 

Гущин, А. И., М. А. Романовская, А. Н. Стафеев, В. Г. Талицкий. 2007. ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ОБЩЕЙ ГЕОЛОГИИ – М., Изд. Академия, 2 изд., ред. проф. Н. В. Короновского, 159 с. ТУК

 

HURLBUT, C. 1944. DANA’S Manual of Mineralogy. – Harvard University, 15 edition, N. Y., JOHN WILEY & SONS, Inc. L o n d o n : CHAPMAN & HALL, L im ited HERE

 

McNamee, B., M. E. Gunter. 2014. Mineralogy and Optical Mineralogy Lab Manual,  ID 83844, 51. HERE

 

Nelson, S. 2016. Mineralogy. – Tulane University, Department of Earth & Environmental Sciences
Earth & Environmental Sciences 2110, 24 lectures HERE

 

Handbook PDFs – Mineralogical Society of America HERE

 

Optical Petrology. Use of the petrographic microscope – Modified by James Wray from: © John Winter, Whitman College with some slides © Jane Selverstone, University of New Mexico, 2003 HERE

 

Hazen, R. 1984. Mineralogy: a historical rereview. – Journal of geological education, v. 32, p. 288-298. HERE

 

Mineralogical data base HERE