New data about petrography and mineralogy of garnet-bearing mica schists in the frame of the Sakar pluton, SE Bulgaria

Автор: Nikoleta, Публикувана на

Tzankova, N., S. Pristavova. 2007. New data about petrography and mineralogy of garnet-bearing mica schists in the frame of the Sakar pluton, SE Bulgaria. – Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, 60, 2, 159-164.

 

Резюме

Изследвани са гранатсъдържащи двуслюдени шисти от рамката на Сакарския плутон. Определени са минерални парагенези, химичен състав и особености на главните скалообразуващи минерали. Минералите от изследваните скали от районите на селата Орлов дол, Хлябово и Планиново са определени в три метаморфни парагенези (пре-, син- и посткинематична), от района на с. Дервишка могила син- и посткинематична и южно от с. Орешник – синкинематична с две генерации. Изследваните главни скалообразуващи минерали са: гранат с преобладаващо алмандинов състав; бяла слюда – фенгит с парагонитов компонент и парагонит; биотит; ставролит; фелдшпат и хлорит.

 

Цялата статия може да намерите ТУК