Минераложко изследване на археологически медни шлаки, намерени край с. Бояджик, Ямболско, Югоизточна България

Автор: Nikoleta, Публикувана на

Tzankova, N., D. Stavrakeva. 2020. Mineralogical study of archaeological copper slags found in the area of the Boyadzhik village, Yambol region, Southeast Bulgaria. – Journal of Mining and Geological Sciences, Volume 63, 2020, 267-271.

 

РЕЗЮМЕ. В статията са представени резултати от фазово-химични и структурни характеристики на металургични шлаки, открити в археологически обект край с. Бояджик, Ямболско. Химичният състав на изследваните образци е с преобладаващо съдържание на SiO2 (37.22 – 37.45 %), Fe2O3 (36.26 – 36.71 %), CaO (11.11 – 11.66 %) и Al2O3 (6.03 – 6.15 %). Фаялитът е доминираща кристална фаза. Освен него в образците са определени магнетит, магхемит, авгит и пироксен от авгитов тип, най-близък до есенеит. Тези минерали са установени микроскопски в преминаваща и в отразена светлина, и са доказани с рентгенофазов анализ и SEM CDD-EDS микроанализи. Съдържанието на мед в шлаките е до 2,46 %, което свидетелства за ниска ефективност на медодобивния процес. Медта в образците е под формата на метални капки, медно-оксидни и медно-желязооксидни фази. В анализираните образци не са установени сулфидни минерали и сяросъдържащи фази. Минералният състав на изследваните образци, както и техните структурни и фазови характеристики ни позволиха да определим тези материали като отпадни продукти (шлаки), получени от топене на медсъдържаща оксидна руда.

Цялата статия може да намерите ТУК