Metamorphic evolution of garnet-bearing schists from the Mountain Sakar, Southeastern Bulgaria

Автор: Nikoleta, Публикувана на

Tzankova, N., S. Pristavova. 2007. Metamorphic evolution of garnet-bearing schists from the Mountain Sakar, Southeastern Bulgaria. – Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, 60, 3, 271-278.

 

Резюме

Геотермобарометричните данни, изчислени с програма Thermocalc, за метапелити от районите на селата Орлов дол, Хлябово, Дервишка могила, Орешник и Планиново дават програден ход на синкинематичния процес при ясно повишаване на температурата и слабо увеличаване до отсъствие на промяна в стойностите на налягането. При шистите от Дервишка могила се установява намаляване на баричността по време на образуване на перифериите на синкинематичните минерали. Температурите във всички изследвани разкрития са определени по гранат-биотитовия геотермометър (Перчук и Лаврентьева, 1984 в  Spear & Kohn, 2001), а за участъка на Орлов дол е използван и гранат-хлоритов геотермометър (Dickenson & Hewitt, 1986 в Spear & Kohn, 2001). За начало на този процес са приети стойности, получени при изследване на ядрата от 414 до 507оС, а данните за периферията варират от 536 до 658оС. Стойностите за налягането са получени по гранат-плагиоклаз-мусковит-биотитов геобарометър (Hoisch,1990 в Spear & Kohn, 2001): за ядрата от 3,5 до 8 kbar и за периферията – от 6,5 до 9 kbar.

Цялата статия може да намерите ТУК