Таблици – разпознаване на минерали

Автор: Nikoleta, Публикувана на

Koritza2_2]

В таблиците са събрани основни свойства и особености на изучаваните минерали в дисциплините “Минералогия и петрография” и “Геология, минералогия и петрография”(част – минералогия).

Представените таблици могат да бъдат използвани като помощно средство при изучаване и разпознаване на минералите, както от студенти в МГУ „Св. Иван Рилски“, така и от колекционери и всички ценители на красотата на минералите.

Използвана литература:

Атанасов В., Т. Маринов, А. Султанов. 1984. Минералогия и петрография. ДИ “Техника”, С., 287с

Костов, Ив. 1978. Кристалография, 4 изд., С., Наука и изкуство, 447 с.

Костов, Ив. 1993. Минералогия, С., изд. Техника, 734 с.

Костов, Р. 2000. Основи на Минералогията, Пенсофт, С., 293 с.

Токмакчиева, М. 2003. Минералогия, 2003, ИК “Екопрогрес”, 245 с.

 

 

Помощни материали (таблици) за разпознаване на минерали   ТУК