Курсове

colaje

Курсове за идентификация и качествена оценка на скъпоценни минерали

в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

Курсовете за идентификация и оценка на скъпоценни минерали в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ осигуряват теоретична и практическа подготовка на курсистите. Те дават възможност на кандидати със средно или с висше образование да придобият или да усъвършенст­ват своята квалификация в областта на диагностиката и качественото оценяване на скъпоценните минерали.

Курсовете са подходящи както за любители на минералите, така и за ювелири, търговци, оценители, застрахователи, собственици на заложни къщи и колекционери.

 

 

 1. Идентификация и оценка на необработени и обработени диаманти

Основни теми:

2. Идентификация и качествена оценка на необработени и обработени цветни скъпоценни минерали

Основни теми:

 

 

Вижте курсовете за обучение в МГУ „Св. Иван Рилски“ тук