Crystal chemical features of garnets from metamorphic rocks of Zhalti Chal and Ustrem Formations from the frame of Sakar pluton, SE Bulgaria

Автор: Nikoleta, Публикувана на

Tzankova, N., O. Petrov, M. Kadiyski. 2006. Crystal chemical features of garnets from metamorphic rocks of Zhalti Chal and Ustrem Formations from the frame of Sakar pluton, SE Bulgaria. 2006. – Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, 59, 5, 531-538.

 

 

Резюме

Изследвани са кристалохимични особености (химичен състав, примеси, параметър на елементарна клетка и химична зоналност) на гранати от метаморфни скали от Устремската и Жълтичалската свити с оглед изясняване на процесите на формиране на гранатите и връзката им с метаморфизма в периферията на Сакарския плутон (ЮИ България). Гранатите са набогатени на алмандинов компонент. За образците от Жълтичалската свита процентът за алмандиновият краен член от изоморфните редици варира от 70,23 до 78,96, за гросуларовия – от 4,24 до 16,53, за пироповия – от 5,01 до 13,97 и за спесартиновия – от 3,56 до 11,37. За образците от Устремската свита процентът за алмандиновият краен член от изоморфните редици варира от 72,67 до 74,76, за гросуларовия – от 9,83 до 14,46, за пироповия – от 8,02 до 10,37 и за спесартиновия – от 3,20 до 6,44. Стойностите за параметър на елементарната клетка за гранати от Жълтичалската свита варират от 11,544 до 11,597 Å, докато за гранати от Устремската свита те са от 11,552 до 11,583 Å. Оксидното отношение (FeO+MgO)/(CaO+MnO) и параметърът на елементарната клетка на гранатите показват, че образците от Жълтичалската свита са образувани в по-вариращи P-T условия на метаморфизма в сравнение с гранатите от Устремската свита. Химичната зоналност във всички изследвани гранати, с изключение на образец 2, е от нормален тип, характерна за прогресивен ход на регионален метаморфизъм. Особености на регресивен ход на метаморфизма се установяват само в периферните части на гранатовите кристали. Химичната зоналност на образец 2 е сложна, което представлява индикация за полиметаморфни условия на метаморфизма, в които е израстнал изследвания кристал.

Цялата статия може да прочетете ТУК