Habit evolution of garnets from metamorphic rocks in the Sakar region (SE Bulgaria)

Автор: Nikoleta, Публикувана на

Tzankova, N. 2007. Habit evolution of garnets from metamorphic rocks in the Sakar region (SE Bulgaria). – Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, 60, 4, 401-406.

 

Резюме

Въз основа на изчислените катионни R2+/R3+ и оксидни ((FeO+MgO)/(CaO+MnO)) отношения за ядрата и периферните части на гранатовите кристали от минерализациите ОД-4, ХЯ-8 и ДМ-14 се предполага промяна на техния хабитусен тип във времето, в резултат от промяна в Р-Т условията в тези минерализации по време на израстването на гранатите. В началните етапи от израстването си кристалите са били с хабитусен тип f до тип е, който в последствие се променя до комбинационен тип с, представен от еквивалентно развити ромбододекаедрични и тетрагонтриоктаедрични стени. В подкрепа на това предположение са наблюдаваният голям брой груби фигури на растеж по стените на {211} и сравнително гладката повърхност на стените на {110} в комбинационните кристалографски форми.

Цялата статия може да намерите ТУК