Древни металургични шлаки от Росенския руден район – потенциална суровина за добив на мед и лантаниди.

Автор: Nikoleta, Публикувана на

Ставракева, Д., Н. Цанкова. 2016. Древни металургични шлаки от Росенския руден район – потенциална суровина за добив на мед и лантаниди. – сп. Геология и минерални ресурси, 6, 36-40 (резюме на английски език).

 

Изучени са химико-минераложки древни шлаки от районите на находища „Пропаднала вода”, „Коручешме”, „Росен” и металургичен център „Атия” в Росенското рудно поле. Установено е, че древните жители на района са добивали и преработвали медно-сулфидна руда. Поради несъвършения древен металургичен процес в шлаките се констатира наличието на остатъчна мед със съдържания, които надхвърлят съвременните кондиции за добив на мед. Определени са формите на свързване на медта, като свободна във вид на капки, щейнови агрегати, медни и желязо-медни оксиди. Във всички кристални и аморфни (шлаково стъкло) фази на медодобивната шлака е определено присъствието на лантан, церий и фосфор, които се свързват с наличието на минерала монацит в изходната суровина. Древните металургични шлаки от Росенския руден район са потенциална суровина за добив на мед и лантаноидите лантан и церий.

Цялата статия може да прочетете ТУК