Crystal chemical study of garnets from metamorphic rocks along the Yavuz Dere River in the Sakar region, SE Bulgaria, with an emphasis on use in the abrasive industry

Автор: Nikoleta, Публикувана на

Tzankova, N. 2007. Crystal chemical study of garnets from metamorphic rocks along the Yavuz Dere River in the Sakar region, SE Bulgaria, with an emphasis on use in the abrasive industry. – Geology and mineral resources, 4, 14-18.

 

Резюме

Цел на настоящото изследване е да предостави предварителни данни за гранати от района на долината на река Явуз дере в Сакар планина с оглед приложението им като суровина за абразивната промишленост. Количеството на граната в изследваните скални образци е изчислено приблизително на 25 wt %. Наблюдава се под формата на остенени кристали. Те са свежи, с незначителни променителни процеси по пукнатините. За разлика от по-големите порфиробласти по-малките са почти лишени от включения (кварц, бяла слюда, руден минерал). Гранатите са богати на алмандин с високо съдържание на пиропов компонент– Alm 71,60 mol%, Grs 8,60 mol%, Prp 13,97 mol% и Sps 5,83 mol%. По данни от ICP-AES анализите в изследваните минерали са открити следните примеси (в ppm): P2O5 – 1200, SO3 – 300, Ba – 92, Co <10, Cr – 63, Ni – 40, Sr – 36, V – 115, Zn – 108, Zr – 31. Липсата на андрадитов краен член и преобладаващо алмандиновия състав на изследваните гранати определят по-висока микротвърдост от тази на кварца (1120 kg/mm2). Изследваните гранати се характеризират със следните характеристики: параметър на елементарна клетка – 11.558 (3) Å, плътност – 4.06 (g/cm3), коефициент на лъчепречупване – 1.785.

Цялата статия може да намерите ТУК