Гемоложка характеристика на термично третиран с флюс рубин от Мианмар

Автор: Nikoleta, Публикувана на

cover

Цанкова, Н. 2016. Гемоложка характеристика на термично третиран с флюс рубин от Мианмар. – сп. Геология и минерални ресурси, 1-2.

Рубиновите кристали, добивани от находище Монг Шу (Mong Hsu) в Мианмар се характеризират с ниско качество (напуканост, нежелан цвят), но след топлинно третираните с флюс те успешно наподобяват по цвят и чистота висококачествените кристали от находище Могок. Методът на третиране не засяга диагностични свойства на кристалите – показатели на лъчепречупване, двулом, относително тегло и др. Основната апаратура за определяне на вида и степента на третиране (ниска, средна или висока) е гемоложкият микроскоп, полярископ (в кристала се наблюдават ясно забележими участъци, които остават светли при цялостно завъртане на 3600 без да потъмняват) и спектроскоп (спектърът на поглъщане на светлината е замъглен).

Цялата статия може да прочетете тук