Безцветни HPHT диаманти

Автор: Nikoleta, Публикувана на

Големи количества безцветни и сини диаманти с гемоложко качество се синтезират по метода HPHT в Китай. По първоначални данни диамантите са тип IIa, до 3,5 карата, с единични метални включения. В момента GIA провежда детайлни гемоложки и спектроскопски изследвания.

Източник:

GIA

Неотдавна руската компания «New Diamond Technology“ също докладва за производството на почти безцветни HPHT диаманти с размер до 5,11 карата с цвят от D до K.

Източник: Gems & Gemology, Fall 2015, Vol. 51, No. 3

Източник:

GIA